image
درباره انبوه سازان مبین خاتم

Anbouh Sazane Mobin Khatam

شرکت مبین خاتم طراحان نسل دیروز ، امروز و آینده در طی سال ها به عنوان یک شرکت سیستم های ساختمانی دایر گردیده است. مبین خاتم با گروهی از مهندسین جوان با شوق و با پشتوانه تجارب ارزشمند در زمینه‌های مختلف سیستم های ساختمانی شروع به کار کرده است

بالا