image
image

نام پروژه

بطری شراب و پیکرنما

تاریخ

2018 اوت 23

دسته ها

نام تجاری، طراحی، HI

آیا برای فقط یک آرم حل و فصل نیست. تحقق بخشیدن به پتانسیل واقعی از آنچه نام تجاری خود را می توانید و انجام خواهد شد.

لوگوی خود را با نام تجاری شما نیست. این پایه و اساس است که در اطراف نام تجاری خود را ساخته شده است. فکر می کنم از آن را به عنوان ساختن خانه. آیا شما تزئین خانه خود را و آن را ascetically بسیار قبل از اینکه حتی آن ساخته شده است؟ 1 مطمئن امیدواریم که نیست. بعد از اینکه از نقشه، که این عناصر 1 صحبت در مورد قبل از آن، چیزی که بعد است که برای ساخت پایه و اساس، آرم خود را.

به یاد داشته باشید، لوگوی خود را هرگز در انزوا باشد. این بخشی از هویت نام تجاری خود را که در یک سیستم از عناصر همکاری با یکدیگر برای ارائه وحدت، انسجام و انعطاف پذیری است.

بالا